Πράσινο φως για την χρηματοδότηση: Σε τροχιά υλοποίησης η Κατασκευή ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ

Στις 08/06/2020 δημοσιεύθηκε στο διαύγεια η απόφαση χρηματοδοτικής ένταξης στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης με τίτλο:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ)

Η ΜΕΑ του Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ  θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται δύο ρεύματα στερεών αποβλήτων:

α) 128.200 tn/έτος υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) που θα προέρχονται:

-> από τμήμα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τους Δήμους, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ε (Αναλήψεως) του Δήμου Θεσσαλονίκης,

-> από τους Δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής  και ειδικότερα Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Πολυγύρου.

β) 22.000 tn/έτος προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) που θα προέρχονται από:

-> τον Δήμο Θέρμης,

-> τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ (Τούμπας) και Ε (Ανάληψης).

Τα παραγόμενα προϊόντα έχουν ως εξής:

  1. Κομπόστ υψηλής ποιότητας από προδιαλεγμένο οργανικό, που θα διατίθεται για γεωργική χρήση
  2. Ανακυκλώσιμα Υλικά: Γυαλί, Χαρτί, Πλαστικό PET, Πλαστικό PE, Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμινούχα μέταλλα  που θα διατίθενται στην δευτερογενή αγορά
  3. Απορριμματογενές καύσιμο θα διατεθεί σε ενεργοβόρα βιομηχανία για αξιοποίηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το παραγόμενο

Α) υπόλειμμα προς ταφή στους ΧΥΤΥ (Μαυροράχης, Ανθεμούντα, Αρναίας και Πολυγύρου).

Β) Κομπόστ τύπου CLO  στην ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα που απαιτείται για την καθημερινή χωματοκάλυψη, των υπολειμμάτων της επεξεργασίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα που εντάσσεται σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και είναι συμβατό με τους νέους στόχους της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία, όπως εξειδικεύονται στον νέο ΕΣΔΑ 2020-2030. H χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 68,3 εκ ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον 2,5 εκ ευρώ ιδιωτικής συμμετοχής του ΦΟΔΣΑ.

Η χρηματοδότηση πέραν της ΜΕΑ αφορά και σε όλα τα συνοδά υποέργα όπως:

  1. Απόκτησης Γης για την κατασκευή της ΜΕΑ και της οδού πρόσβασης συνολικής επιφάνειας 176,5 στρ.
  2. Εργασιών υποστηρικτικών και κοινής ωφέλειας όπως :  Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ , Σύνδεση με δίκτυο υδροδότησης, υδρογεώτρησης, βασικού Μελετητή για την περίοδο κατασκευής.

Το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ, θα δημοπρατηθεί ως Δημόσιο έργο το αμέσως επόμενο διάστημα.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: