Απασχόληση / Εργασία

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)

01_pararthma_HY 23_11_ 2022_el_GR (3) (2) (3)9913 (4)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 08/02/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/02/2023 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08:00-13:00

error: