Απασχόληση / Εργασία

ADA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3-2023
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 07_04_2023[15754]
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/12/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 29/12/2023 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08:00-14:00

ΑΔΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)

01_pararthma_HY 23_11_ 2022_el_GR (3) (2) (3)9913 (4)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 08/02/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/02/2023 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 08:00-13:00

error: