Στατιστικά Δεδομένα

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχει μια σειρά στατιστικών δεδομένων σχετικά με την διαχείριση και την παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • Την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ ΚΜ
  • Την παραγωγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανα Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας
  • Τις ποσότητες διαχείρισης και παραγωγής ΑΣΑ, γενικά θέματα

*Όλες οι εκθέσεις δημοσιεύονται μετά την οριστικοποίηση των δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

error: