Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

ΦΟΔΣΑ

Φράγκων 6-8,
Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 508 800
Φαξ: 2310 508 787

E-mail: ota@otenet.gr
fodsakm.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
για κάθε τμήμα

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: