Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

ΦΟΔΣΑ

Φράγκων 6-8,
Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο: 2311236100 & 2310508800
Φαξ: 2311236100

E-mail: info@fodsakm.gr
fodsakm.gr

Στοιχεία επικοινωνίας
για κάθε τμήμα

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: