Σύνδεσμοι

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας συμμετέχει ως μέλος σε Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Εταιρείες και λοιπά Νομικά Πρόσωπα. Στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασιών, η συνεχής ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον χώρο της διαχείρισης των απορριμμάτων και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών.

ISWA
Διεθνής Ένωση Στερεών Αποβλήτων
eedsa
Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
diktio-fodsa
Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
error: