Έργα σε εξέλιξη

Έργα σε εξέλιξη

Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμάτων Νομού Σερρών

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Σερρών θα εξυπηρετεί όλους τους δήμους της ΠΕ Σερρών καθώς και το δήμο Κιλκίς.
H σύμβαση σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή της, που υπεγράφη στις 13/6/2017 αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της και είναι το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που συνδέει πόρους της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020) με ιδιωτικά κεφάλαια. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 36,2 εκατ. Ευρώ (συμβολή ΕΣΠΑ 15,2 εκ €). Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης για την ανάκτηση υλικών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) με σύγχρονο εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, μαγνητικούς διαχωριστές, κ.α. και της αερόβιας κομποστοποίησης του υπολειπόμενου κλάσματος, για την παραγωγή Υλικού Τύπου Κομπόστ. Επίσης θα δέχεται και θα επεξεργάζεται προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από την διαλογή στην πηγή που θα εφαρμόζουν οι Δήμοι (καφέ κάδος), ώστε να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμα και για γεωργική χρήση.

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ)

Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Είναι το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας σχεδόν το 65% του πληθυσμού της ΠΚΜ. Αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης. To έργο θα έχει συνολική δυναμικότητα 300.800 t/έτος ΑΣΑ εκ των οποίων 38.100 t/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ενώ τα υπολείμματα επεξεργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω ενεργειακά. H MEA θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση κρίσιμων θεμάτων και στην βιώσιμη ανάπτυξη για την ΠΚΜ όπως η ασφάλεια και υγιεινή των κατοίκων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ενίσχυση της ανακύκλωσης από σύμμικτα η από διαλογή στην πηγή.

Επίσης θα συμβάλει στη δραστική μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των ΑΣΑ, που οδηγείται σε ταφή, στην παραγωγή υλικών από τα απορρίμματα αλλά και τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας

Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων

Ανατολικού Τομέα Π.Κ.Μ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, δυναμικότητας 128.200 tn/έτος, που θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων των δήμων Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης και 40% του δήμου Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο) και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο). Με την ολοκλήρωση του έργου θα αλλάξει η λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς εκεί θα καταλήγει το υπόλειμμα των αποβλήτων και όχι το σύνολο των απορριμμάτων, αποφορτίζοντας περιβαλλοντικά την περιοχή αλλά και παράγοντας ενέργεια. Η λειτουργία του θα έχει σημαντικά οφέλη για την όλη την Περιφέρεια αφού θα μειώσει δραστικά τον όγκο αλλά και την επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων. Θα περιορίσει την πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων και θα εξαλείψει τις ανάγκες διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις.
error: