Ιστορικό

foreas

Ο Φο.Δ.Σ.Α., ο πρώτος και ο μοναδικός πανελλαδικά Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, αποτελεί οδηγό για το σύνολο των αντίστοιχων Φορέων σε όλη τη χώρα, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στην εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και δράσεων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε το 2014, µε την συγχώνευση 14 Φορέων και έχει την ευθύνη διαχείρισης των απορριµµάτων των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, που περιλαµβάνει τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.

Κύρια αρμοδιότητά του είναι η λειτουργία και διαχείριση 11 Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 8 Σταθμών Μεταφόρτωσης, που εξυπηρετούν πληθυσμό 2.000.000 πολιτών, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Με σύγχρονη αντίληψη και αποτελεσματική δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής στρατηγικής και των δεσμεύσεων της χώρας μας, που εμπεριέχονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ο Φο.Δ.Σ.Α. αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση, για τη δημιουργία μιας σύγχρονης Περιφέρειας, που διαχειρίζεται τα αστικά απορρίμματα αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους, προς κοινωνικό όφελος και τοπική ανάπτυξη. Η έδρα του βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις εγκαταστάσεις του σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, απασχολεί 350 εργαζόμενους.

Ο ΦοΔΣΑ έχει ως μέλη του όλους τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διοικείται από τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Βασικό στόχο του αποτελεί, η δημιουργία μιας Κοινωνίας Μηδενικών Αποβλήτων, που αξιοποιεί τα αστικά απορρίμματα, για να παράγει κοινωνικό όφελος. Αυτό άλλωστε ανταποκρίνεται και στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής περιβάλλοντος και μπορεί να ανατροφοδοτήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσα από σύγχρονα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
error: