Ποιότητα

quality icon

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην υλοποίηση της αποστολής του, μέσα από ένα πλέγμα χαρακτηριστικών, κατάλληλων να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συστήματα, πρότυπα και κανόνες ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια, την καθολικότητα και την ομοιομορφία.

error: