5ο Ενημερωτικό Δελτίο BIOREGIO – Interreg Europe

Μόλις 5 χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τον όρο της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό και με έμφαση στα βιο-απόβλητα, η κυκλική βιο-οικονομία, ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί μια πρωτοποριακή στρατηγική ανάπτυξης. H μετάβαση από τη συμβατική βιο-οικονομία στην κυκλική βιο-οικονομία αποτελεί οδηγεί αφενός στη μείωση αποβλήτων και αφετέρου στην δημιουργία νέων αγορών και την αύξηση εσόδων από τα “πράσινα” προϊόντα. Η βιομάζα αξιοποιείται τόσο για την παραγωγή ενέργειας όσο και για την προώθηση βιολογικών καλλιεργειών με ταυτόχρονη μείωση χρήσης παραδοσιακών λιπασμάτων.
Οι δράσεις του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του νέου μοτίβου και οι δράσεις του στοχεύουν να συνεισφέρουν έτσι ώστε οι επερχόμενες περιφερειακές πολιτικές να υποστηρίξουν τις ορθές πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η 5η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου, που πραγματοποιήθηκε στη Νίτρα της Σλοβακίας (14-15/05-2019), είχε θέμα τα βιοκαύσιμα και τις αγροτικές εφαρμογές. Η συνάντηση έφερε κοντά εταίρους και φορείς από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος συμβάλλοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τις δράσεις της κάθε περιφέρειας – εταίρου στον τομέα της κυκλικής βιο-οικονομίας. Οι εταίροι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενημερώθηκαν για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιφέρεια της Νίτρα στον τομέα της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και την παραγωγή βιοενέργειας, μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων καθώς και μέσω αναλυτικών παρουσιάσεων των υπευθύνων λειτουργίας τους.
Το 5ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 5η διαπεριφερειακή συνάντηση και τις δράσεις του συνόλου του έργου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=510).
Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2CCyvUS

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: