Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Π.Κ.Μ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, δυναμικότητας 128.200 tn/έτος, που θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων των δήμων Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Θέρμης και 40% του δήμου Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο) και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο). Με την ολοκλήρωση του έργου θα αλλάξει η λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς εκεί θα καταλήγει το υπόλειμμα των αποβλήτων και όχι το σύνολο των απορριμμάτων, αποφορτίζοντας περιβαλλοντικά την περιοχή αλλά και παράγοντας ενέργεια. Η λειτουργία του θα έχει σημαντικά οφέλη για την όλη την Περιφέρεια αφού θα μειώσει δραστικά τον όγκο αλλά και την επικινδυνότητα των προς διάθεση αποβλήτων. Θα περιορίσει την πιθανότητα ρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων και θα εξαλείψει τις ανάγκες διαρκούς αναζήτησης νέων εκτάσεων για υγειονομική ταφή και τις συνδεόμενες με αυτό το θέμα κοινωνικές αντιδράσεις.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: