ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ

Το παρόν έργο αφορά την συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός των εγκαταστάσεων του φορέα, δηλαδή την αποκατάσταση ζημιών κυρίως στα οδοστρώματα, επίσης στην κάθετη και οριζόντια σήμανση, στα στηθαία ασφαλείας, στις διαγραμμίσεις, αλλά και σε διάφορα τεχνικά έργα, καθαρισμούς, αντιπλημμυρική προστασία, που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα της οδού. Επιπλέον περιλαμβάνονται και εργασίες στο οδικό δίκτυο πρόσβασης (εξωτερικό δίκτυο) που εκτελούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με τους Δήμους στους οποίους ανήκει η αρμοδιότητα των αντιστοίχων οδών

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Οι χώροι που έχουν συμπεριληφθεί είναι:

 • ΧΥΤΑ
  Μαυροράχης
  Ταγαράδων
  Έδεσσας
  Γιαννιτσών
  Ανθεμούντα
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
  Δερβενίου
  Θέρμης
 • ΣΜΑ
  Ιερισσού
  Νικήτης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.340.000,00 ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ: 797.783,61 ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: