Πρόσκληση σε Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Προϋπολογισμού της Μελέτης Προμήθειας: «Προμήθεια ελαίων – λιπαντικών και χημικών προσθέτων – ειδικών υγρών αυτοκινήτου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας»

Προσκαλούμε σε ανοικτή Προκαταρκτική Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Προϋπολογισμό της Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ελαίων – λιπαντικών και χημικών προσθέτων – ειδικών υγρών αυτοκινήτου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 507.946,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (629.853,04 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε  εδώ

Για το κείμενο της, προς διαβούλευση, μελέτης  πατήστε  εδώ

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: