ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύμβαση «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 128 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τις εταιρείες:

 

  1. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ)

7ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Τ.Θ. 21049, Τ.Κ.  55535, Πυλαία Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310 316017, Fax: 2310 307983 e-mail: info@concept-ce.gr

  1. ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.E.

Περικλέους 23 & Ήρας, ΤΚ 15344, Γέρακας Αττικής Τηλ. 210 6105127-8, Fax: 210 6105138 e-mail: info@enviroplan.gr

  1. ΕΠΤΑ A.E. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ηνιόχου 16, ΤΚ 15238, Χαλάνδρι Αττικής Τηλ. 210 6086300, Fax: 210 6086302 e-mail: info@epta.gr

  1. ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Βασιλέως Ηρακλείου 26, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 227609, Fax: 2310 236428 e-mail: vstrakalis@gmail.com

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προϋπολογισμού 209.250,00 € (πλέον ΦΠΑ) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη σύμβαση «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Aντικείμενο της παρούσας είναι η υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι του Περιφερειακού  Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, στη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης της Σύμβασης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και έως την κήρυξη του οριστικού αναδόχου για τη σύμβαση «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλός θα παράσχει στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (και στα αρμόδια όργανά του) όλες τις απαραίτητες τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανά φάση διαγωνισμού, ως εξής:

(α) Υποστήριξη κατά την περίοδο της προεπιλογής (Α’ Φάση)

(β) Υποστήριξη κατά την περίοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου (1ο Στάδιο της Β’ Φάσης)

(γ) Υποστήριξη κατά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών (2ο Στάδιο της Β’ Φάσης) και της οριστικοποίησης συμβατικών εγγράφων μέχρι την κήρυξη του οριστικού αναδόχου (Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης – ΙΦΣ).

Η διάρκεια της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου θα περιλαμβάνει όλον τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τη δημοσίευση της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού μέχρι και την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, ήτοι εκτιμάται σε περίπου δέκα οκτώ (18) μήνες.

Η αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου εκτιμάται σε 209.250,00 €, πλέον ΦΠΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: