‘’Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών’’

 

 Θεσσαλονίκη, 24/04/2024

Θέμα: ‘’Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών’’

https://innovation.gov.gr/innovationscat/internal-training-program-for-employees/

 

Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ με στόχο την ευαισθητοποίησή του σε πρακτικά θέματα που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του υλοποίησε  Εσωτερικό  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εργαζομένων του Φορέα. Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματεύτηκε θέματα ομαδικότητας, ποιότητας στην εργασία καθώς και διαχείρισης αποβλήτων-κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στέφθηκε με επιτυχία αφού:

  • Αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τους συμμετέχοντες,
  • δημιούργησε άμεσα οφέλη για τον Φορέα και έθεσε τις βάσεις για νέες δράσεις
  • αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η συνεισφορά του στην υιοθέτηση του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα,
  • παρουσιάστηκε ως Μελέτη Περίπτωσης (καλή πρακτική) ενδό-επιχειρησιακής εκπαίδευσης στον Δημόσιο Τομέα, στο 8ο συνέδριο (με θέμα: «Μάθηση και Αλλαγή») της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • αναγνωρίστηκε ως Καινοτόμος Δράση μέσω της πρόσφατης ανάρτησης του στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Μιχάλης Γεράνης Πρόεδρος : «Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας στόχο έχει την  προώθηση  της κουλτούρας της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Αναπτύσσει νέα εργαλεία και μεθόδους αποτελώντας πυξίδα στις προκλήσεις της εποχής που διανύουμε στην διαχείριση απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη δράση, είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης προσπάθειας του ΦοΔΣΑ ΚΜ να μετασχηματιστεί σε έναν «Οργανισμό που Μαθαίνει».

 

 

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: