Κανένα δέντρο στο ΧΥΤΑ

Με κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων της ΠΕ Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Κανένα δέντρο στο ΧΥΤΑ» γίνεται κάθε χρόνο συλλογή χριστουγεννιάτικων δέντρων τα οποία αξιοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό σε δασικές περιοχές, αλλά και σε άλλες χρήσεις, όπως παραγωγή peletts, βιοκαυσίμων, δευτερογενών υλικών πχ. μοριοσανίδων, κλπ. από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: