Κάνε το καλό και κάνε την αλλαγή!

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, της φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, Κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: