Θεσμική Συνάντηση των Προέδρων, ΦΟΔΣΑ ΚΜ και του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τσακούμης Γιώργος επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ ΚΜ Γεράνη Μιχάλη, στο πλαίσιο της συνάντησης δεσμεύθηκαν για διαρκή αλληλοενημέρωση της πορείας των έργων του φορέα, ενώ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υποσχέθηκε να συνδράμει μέσω του επιστημονικού οργάνου του ΤΕΕ στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού. Συμφωνήθηκε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας των δυο φορέων για τα βασικά θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος του Φοδσα Γεράνης Μιχάλης μίλησε για την αναπτυξιακή πρόταση της Εγνατία Διαχείρισης Απορριμμάτων, που εντάχθηκε στον Εθνικό σχεδιασμό και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και δεσμεύθηκε για την στήριξη της.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: