ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Ο κλειστός Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Σερρών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Η θέση του ΧΥΤΑ εντοπίζεται στα ΒΔ της πόλης των Σερρών και σε απόσταση 1,5Κμ περίπου από αυτήν. Επίσης, απέχει από τον οικισμό Λευκώνα 1,5Κμ περίπου, και από τον οικισμό Κάτω Μετόχι περίπου 2,5Κμ. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει ο προς αποκατάσταση ΧΥΤΑ είναι της τάξης των 51,5 στρεμμάτων. Ο χώρος άρχισε να λειτουργεί από το 2001 (1ο έτος λειτουργίας του ΧΥΤΑ) ενώ η λειτουργία του σταμάτησε στις 7-10-2012 και από τις 8-10-2012 τα απορρίμματα οδηγούνται στον ΧΥΤ Νομού Σερρών. Η παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών οριστικοποιήθηκε την 2012 υπ. Αριθμ. 253/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών. Το σύνολο του πληθυσμού που εξυπηρετήθηκε από τον εν λόγω ΧΥΤΑ ανέρχεται στα 87000 άτομα.
Η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν διατεθεί στον χώρο καθ΄ όλη την διάρκεια λειτουργίας του (9-7-2001 ως 7-10-2012) υπολογίζεται στους 583.000 tn περίπου.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του υπό μελέτη χώρου. αφορούν σε:

  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου
  • Έργα τελικής κάλυψης του απορριμματικού αναγλύφου
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων
  • Έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων
  • Έργα πρασίνου και άρδευσης
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Χ.Υ.Τ.Α.
  • Η/Μ εργασίες
  • Λοιπά Έργα Υποδομής
  • Συντήρηση έργων πρασίνου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.621.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ: 1.991.118,63 ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ A.E.–ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: