Προκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής του έργου: «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα»προϋπολογισμού 8.134.175,81€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

O Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα»,  προϋπολογισμού 8.134.175,81€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η …

ΠερισσότεραΠροκήρυξη Διαγωνισμού Έργου Άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής του έργου: «Κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Ανθεμούντα»προϋπολογισμού 8.134.175,81€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Βράβευση ΦΟΔΣΑΚΜ για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση πολιτών στα GREEK GREEN AWARDS

Θεσσαλονίκη, 31/03/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με δυναμική και επιτυχημένη συμμετοχή έδωσε το παρών ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στην 4η διεθνή έκθεση ‘’Verde.tec – Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” αποσπώντας βραβείο στην Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση πολιτών, ανάμεσα στις 101 υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Greek Green Awards 2022». Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ Μιχάλης Γεράνης : «το βραβείο …

ΠερισσότεραΒράβευση ΦΟΔΣΑΚΜ για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση πολιτών στα GREEK GREEN AWARDS

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί νέα ανοιχτή δημόσια σύμβαση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε  Εδώ . Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης …

ΠερισσότεραΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΚΙΛΚΙΣ

Το έργο αφορά την επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β φάσης του, την αναβάθμιση της ΕΕΣ και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, καθώς και η κανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον Ανάδοχο χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών. Το έργο βρίσκεται …

ΠερισσότεραΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΕΣ) ΤΟΥ ΧΥΤ ΚΙΛΚΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΟΥ

Ο κλειστός Χ.Υ.Τ.Α. Σερρών βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Σερρών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Η θέση του ΧΥΤΑ εντοπίζεται στα ΒΔ της πόλης των Σερρών και σε απόσταση 1,5Κμ περίπου από αυτήν. Επίσης, απέχει από τον οικισμό Λευκώνα 1,5Κμ περίπου, και από τον οικισμό Κάτω Μετόχι περίπου 2,5Κμ. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνει …

ΠερισσότεραΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΣΕΡΡΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΟΥ

ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΔΕΣΣΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας ανέθεσε την εκπόνηση Υδρογεωλογικής Έκθεσης Τεχνικογεωλογικών Δεδομένων στα πλαίσια διερεύνησης εμφάνισης υγρών σε χώρο εκτός του Χ.Υ.Τ.Α. Εδέσσης Π.Ε. Πέλλας στην τοποθεσία Άσπρο Κεφάλι. Με βάση τα συμπεράσματα της ως άνω έρευνας, προτείνονται δράσεις που αφορούν συνδυαστικά μέτρα αφενός του περιορισμού των επιφανειακών υδάτων που …

ΠερισσότεραΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΔΕΣΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ

Το παρόν έργο αφορά την συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου εντός των εγκαταστάσεων του φορέα, δηλαδή την αποκατάσταση ζημιών κυρίως στα οδοστρώματα, επίσης στην κάθετη και οριζόντια σήμανση, στα στηθαία ασφαλείας, στις διαγραμμίσεις, αλλά και σε διάφορα τεχνικά έργα, καθαρισμούς, αντιπλημμυρική προστασία, που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα της οδού. Επιπλέον περιλαμβάνονται και εργασίες στο οδικό …

ΠερισσότεραΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΜΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΜΑ ΒΔ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Το σύνολο των προς επεξεργασία υγρών αποβλήτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος ΒΔ Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ν. Θεσσαλονίκης (Ευκαρπίας), ήτοι υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τη συμπίεση απορριμμάτων στις εγκατεστημένες πρέσες του ΣΜΑ, υγρά απόβλητα από την πλύση κοντέινερ, δαπέδων, οχημάτων και μηχανημάτων εντός αυτού, και τα λύματα των εγκαταστάσεων υγιεινής του προσωπικού …

ΠερισσότεραΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΜΑ ΒΔ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Το αδειοδοτημένο γήπεδο του έργου χωροθετείται στη θέση «Κρηστώνη» που ανήκει στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς του Π.Ε. Κιλκίς. Εντός του γηπέδου έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ) της …

ΠερισσότεραΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΑ ΚΙΛΚΙΣ

Έναρξη διάλογου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

                               Θεσσαλονίκη, 14/1/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Έναρξη διαλόγου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελληνικής Αστυνομίας» Η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος βρέθηκε στο …

ΠερισσότεραΈναρξη διάλογου για δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Δράση “Επιχείρηση Re-play”

Μιχάλης Γεράνης : Με τη δράση “Επιχείρηση Re-play” προωθούμε με τον πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο την ιδέα της επανάχρησης και ταυτόχρονα δίνουμε ένα μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς»!

Κάνε το καλό και χρησιμοποίησε επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες!

Το καλό, είναι τρόπος ζωής! ✌️

Επίλεξε να κάνεις τα ψώνια σου με επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες και δες την αλλαγή! ?

⟳ Τώρα, μπορείς να καταγράφεις τις καλές σου πράξεις! Σπάσε κάθε ρεκόρ, με ένα κλικ ? www.fodsakm-returnthegood.gr

Πώς αλλάζουμε συνήθειες

#ΠώςΑλλάζουμεΣυνήθειες

⟳ Εάν συνήθως ξεχνάς στο σπίτι το μπουκάλι σου, φρόντισε να δημιουργήσεις μια θέση γι’ αυτό πλάι στα κλειδιά σου.

? Κάνουμε μικρές πράξεις, για μεγάλες αλλαγές!

Εφαρμογή: Return the Good

Είναι απλό. ?
Συνδέσου στη νέα εφαρμογή Return the Good και μάθε πως μπορείς να συμβάλλεις στην αλλαγή με απλές καθημερινές επιλογές!

✅ Κάνε το καλό, καλύτερο ? www.fodsakm-returnthegood.gr
ℹ️ Όσο εσύ συμπληρώνεις τις καλές πράξεις της ημέρας σου, τόσο συντελείς στην υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων σε συνεργασία του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας με τις δημοτικές αρχές.

Κάνε το καλό και μάζεψε τα σκουπίδια από την παραλία!

Ας μιλήσουμε με αριθμούς: στο πλαίσιο καθαρισμών που οργανώθηκαν το 2017 σε ακτές και βυθούς, μαζεύτηκαν συνολικά 6,8 τόνοι σκουπιδιών, περίπου 17.000 τεμάχια απορριμμάτων. Από αποτσίγαρα και πλαστικά καπάκια, μέχρι ελαστικά αυτοκινήτων και στρώματα. Αναφορικά μόνο, βρέθηκαν 355 μπαταρίες, 164 χρησιμοποιημένες πάνες, 1.006 μέτρα σχοινιού, και 43.339 αποτσίγαρα.

Κάνε το καλό και προστάτευσε την παραλία σου!

Ναι, η παραλία είναι και δική σου!

? Αλλά το να μαζεύεις κοχύλια, όστρακα, αστερίες κ.α. για ενθύμιο από τις παραλίες, δεν κάνει καλό στο περιβάλλον. Είναι όλα κομμάτι του οικοσυστήματος της ακτής και αν το έκανε ο καθένας, θα είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις!

Μπες στο ? www.fodsakm-returnthegood.gr
και κάνε το καλό, καλύτερο!

Κάνε το καλό και βάλε τον ηλιακό θερμοσίφωνα στη ζωή σου!

…και οικο-λογικέψου!

Ήρθε η στιγμή να επενδύσεις σε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτείς τη σπουδαιότερη ανανεώσιμη πηγή ενέργεια της φύσης, τον ήλιο! ☀️ Κάνε το καλό στο περιβάλλον, μειώνοντας τόσο το ενεργειακό σου αποτύπωμά όσο και τον λογαριασμό του ρεύματος!

Δες το αλλιώς: Seaspiracy

Βιωματική εκπαίδευση ή… δες το αλλιώς! #MovieTime ?

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας προτείνει μια σειρά ταινιών που θα σου αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τις καταστάσεις!

? #Seaspiracy: Ένα ανεπανάληπτο ντοκιμαντέρ για όσους αγαπούν τη θάλασσα. Ο Ali Tabrizi, ξεκίνησε με οδηγό την αγάπη του για τη θάλασσα και κατέληξε να “ξεσκεπάσει” μια από τις πιο τρομακτικές συνωμοσίες και αλήθειες που συνειδητοποιούμε τα τελευταία χρόνια για την αλιεία και τον τρόπο που η βιομηχανία αυτή χρησιμοποιεί και μεταχειρίζεται τα ψάρια.

error: