‘’Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών’’

   Θεσσαλονίκη, 24/04/2024 Θέμα: ‘’Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών’’ https://innovation.gov.gr/innovationscat/internal-training-program-for-employees/   Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ με στόχο την ευαισθητοποίησή του σε πρακτικά θέματα που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του υλοποίησε  Εσωτερικό  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εργαζομένων του Φορέα. Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματεύτηκε θέματα ομαδικότητας, ποιότητας στην εργασία …

Περισσότερα‘’Ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ στο αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών’’

«ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΦΟΔΣΑ ΚΜ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

Θεσσαλονίκη, 12/04/2024, Θέμα:  «ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΦΟΔΣΑ ΚΜ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»Δικαίωση για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί η λήψη της Απόφασης του ΣτΕ Δ´ 396/2024, βάσει της οποίας συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, ήτοι της Β’ Φάσης – Στάδιο Β.ΙΙ, του μεγαλύτερου έργου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ελλάδας, για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου …

Περισσότερα«ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΦΟΔΣΑ ΚΜ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»

error: