« Αίτηση ΦΟΔΣΑ ΚΜ ακύρωσης – ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της Β’ Φάσης Διαγωνισμού »

  Θεσσαλονίκη, 07/11/2023 Θέμα:  Αίτηση ΦΟΔΣΑ ΚΜ  ακύρωσης –ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της Β’ Φάσης Διαγωνισμού – Στάδιο Β.ΙΙ του Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ …

Περισσότερα« Αίτηση ΦΟΔΣΑ ΚΜ ακύρωσης – ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. της Β’ Φάσης Διαγωνισμού »

“Διάκριση ΦΟΔΣΑ στα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για το 2022”

  Θεσσαλονίκη, 17/10/2022 Θέμα: «Σημαντική διάκριση για τον ΦΟΔΣΑ ΚΜ στα Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το 2022» Στην Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023 – Μία ιδιαίτερα αξιόλογη βράβευση απέσπασε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας στην απονομή των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ της Τεχνόπολης του Δήμου …

Περισσότερα“Διάκριση ΦΟΔΣΑ στα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για το 2022”

error: