Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ τομέα Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΒΔ τομέα αποτελεί το μοναδικό χώρο υγειονομικής ταφής στερεών αστικών αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης και δέχεται σε καθημερινή βάση, κατά μέσο όρο 1400 τόνους απορριμμάτων. Ο χώρος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο να δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων του Νομού, μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του και στη συνέχεια περίπου το 60%.

Η καθυστέρηση υλοποίησης των υπολοίπων έργων, που είχαν συμπεριληφθεί στον Περιφερειακό Σχεδιασμό έχει ως αποτέλεσμα ο Χ.Υ.Τ.Α. να επιβαρύνεται διαρκώς, με μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων. Για να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων κατασκευάζεται όπως προβλέπεται από τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, η στεγανοποίηση των κυψελών 3 και 4, συνολικής έκτασης 159 στρεμμάτων.

Κοινοποιήστε αυτή την είδηση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
error: