Επιχείρηση Re- Play

Με τη δράση Επιχείρηση Re-play προωθούμε με τον πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο την ιδέα της επανάχρησης ενώ ταυτόχρονα δίνουμε ένα μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς»! Βασική ιδέα της δράσης είναι η συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων τα οποία προσφέρονται από τα παιδιά σε ιδρύματα που φιλοξενούν συνομηλίκους τους ή σε άπορες οικογένειες (Δίκτυα Αλληλεγγύης) και κέντρα προσφύγων. Μέσα από αυτή την προσπάθεια θέλουμε να μυήσουμε τα παιδιά στην αλλαγή συμπεριφοράς «από τη θεωρία στην πράξη» και τον τρόπο με τον οποίο μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος”.

error: