Διαγωνισμοί / Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, BLOGS,SOCIALMEDIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.300,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ7846 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ6727 (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)”

error: