ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία λόγω των αρνητικών συνεπειών στην ενημέρωση και των νέων συνθηκών που επιβάλλει η εξάπλωση του COVID-19», συνολικού κόστους 10.000,00€, πλέον του Φ.Π.Α. 24%.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: