Επαναληπτική Δημοπρασία για την «Μίσθωση εδαφικών εκτάσεων»

Επαναληπτική Δημόσια μειοδοτική προφορική δημοπρασία για την μίσθωση από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας εδαφικών εκτάσεων (αγροτεμάχια).

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ

Για να δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης πατήστε εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: