ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για την γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη- Δημοσιογράφου Προέδρου πατήστε εδώ

Για την γνωστοποίηση πλήρωσης μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Προέδρου πατήστε εδώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 23/08/2021-27/08/2021

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: