6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO – Interreg Europe

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του έργου BIOREGIO δημοσιοποιήθηκε το 6ο ενημερωτικό δελτίο του έργου. Σε αυτό παρουσιάζονται οι εξελίξεις του 2ου εξαμήνου του 2019 καθώς και η γενική πορεία του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) που συνέβαλλε σημαντικά στην προώθηση του μοτίβου της κυκλικής οικονομίας και συγκεκριμένα στο πεδίο της βιο-οικονομίας. Οι δράσεις του …

Περισσότερα6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO – Interreg Europe

5ο Ενημερωτικό Δελτίο BIOREGIO – Interreg Europe

Μόλις 5 χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τον όρο της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό και με έμφαση στα βιο-απόβλητα, η κυκλική βιο-οικονομία, ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί μια πρωτοποριακή στρατηγική ανάπτυξης. H μετάβαση από τη συμβατική βιο-οικονομία στην κυκλική βιο-οικονομία αποτελεί οδηγεί αφενός στη μείωση αποβλήτων και αφετέρου στην δημιουργία νέων αγορών …

Περισσότερα5ο Ενημερωτικό Δελτίο BIOREGIO – Interreg Europe

error: