Στατιστικά Δεδομένα

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας παρέχει μια σειρά στατιστικών δεδομένων σχετικά με την διαχείριση και την παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  1. Την διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ ΚΜ
  2. Την παραγωγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανα Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας
  3. Γενικά θέματα, σχετικά με τις ποσότητες διαχείρισης και παραγωγής ΑΣΑ
  • Όλες οι εκθέσεις δημοσιεύονται μετά την οριστικοποίηση των δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
error: