Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 1) ΚΗΙ7890 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), 2) ΚΗΙ7891 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ), 3) ΚΗΗ1906 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΚΑΙ 4) ΜΕ102470 (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ), TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ7924 (ΦΟΡΤΗΓΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ) TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΥ ROBUSCΙ (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 88.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥ PCM (ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) εκτιμώμενης αξίας 77.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 15 : ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (BLOWER) ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ εκτιμώμενης αξίας 35264,75€ πλέον ΦΠΑ 24%

Εγγραφείτε
στο ενημερωτικό δελτίο μας!

error: