ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (Α/Ω) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας θα διενεργήσει διαγωνισμό σχετικά με την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (Α/Ω) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ”. Τη διακήρυξη και την περίληψη του διαγωνισμού για τις  βρείτε  εδώ και  εδώ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: