Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4440/2016,όπως ισχύει

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: