Πρόσκληση σε Προκαταρκτική Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Προϋπολογισμού της Μελέτης Προμήθειας: «Προμήθεια ελαίων – λιπαντικών και χημικών προσθέτων – ειδικών υγρών αυτοκινήτου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας»

Προσκαλούμε σε ανοικτή Προκαταρκτική Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Προϋπολογισμό της Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια ελαίων – λιπαντικών και χημικών προσθέτων – ειδικών υγρών αυτοκινήτου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 507.946,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (629.853,04 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε  εδώ

Για το κείμενο της, προς διαβούλευση, μελέτης πατήστε  εδώ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: