Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ MΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Σ.) ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ)»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: