Πρόσκληση για την Παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή για την ολοκλήρωση της ένταξης του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: