ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 6 (ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%, ΟΜΑΔΑ 7 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.275,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% ΟΜΑΔΑ 8 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΩΣΜΩΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.636,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%, ΟΜΑΔΑ 9 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.170,40€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: