ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ – ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: