ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 400,00€, ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%».

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: