ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μεταλλικής εξωτερικής σκάλας για τις ανάγκες του ΣΜΑ Ευκαρπίας του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: