ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ» ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 19.840,00€, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: