ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, BLOGS,SOCIALMEDIA ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 2.300,00€ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: