ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: