ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θέμα: Προμήθεια φίλτρων φυσιγγίων και σακόφιλτρων για τις ανάγκες των ΜΕΣ Μαυροράχης και Ταγαράδων, συνολικού κόστους 14.780,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: