ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ GAS FREE ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ.

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: