ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥ 20.000,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: