ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ7846 (ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)”

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: