ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΚΑΙ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΕΤΟΥΣ 2020

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: