ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ(1) ΕΤΟΥΣ

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: