ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ – ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : 1) ΚΗΥ5807 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ), 2) ΚΗΙ1628 (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) ΚΑΙ 3) ΜΕ98435 (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ), TOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ)»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: