ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Για την Συμμετοχή του Φο.Δ.Σ.Α. στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό τη συλλογή παιχνιδιών και βιβλίων για επανάχρηση Συνολικού Κόστους 20.000,00€ Πλέον του Φ.Π.Α. 24%»

  • This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

  • error: